Çayın kalitesine etki eden, hammaddenin güzelliğidir. Yaş yaprak ne kadar taze ve körpe olursa, üreteceğiniz kuru çay o oranda kaliteli olur.

Uygun nitelikli ürün, bir tepe tomurcuğuna sarılı yarım ve onu takip eden iki taze ve körpe yapraktan oluşan bir sürgündür. 2,5 yaprak olarak vasıflandırılır. Sürgünde etkili olan madde oranı yönünden en önemli kısım tepe tomurcuğudur. Alt yapraklara doğru inildikçe aranan madde oranı azalmaya başlar. Bu sebeple imal edilen çayların kaliteli olabilmesi için 2,5 yapraklı sürgünlerin kullanılmasına büyük bir özen gösterilir. Fabrikamız; çaylarını, bulunduğu yörede sahil, orta ve yüksek olmak üzere üç değişik kesimden temin eder. Yüksek kesim dağ ve yayla eteklerine kadar uzanır.

İşte bu gibi yüksek bölgelerde yetişen çay bitkisinden toplanan sürgünler doğal aromalardır. Bahsi geçen aroma özelliği, gece ve gündüz arasındaki ani sıcaklık farkından ileri gelmektedir. Sahilde ve orta kesimde yetişen çaylarda bu kokuyu bulmak mümkün değildir. Yüksek bölgede çay sürgünleri fazla büyümez. Taze ve körpe olarak zamanında toplanır ve imalata tabi tutulur. Her kesimde fabrikamızda işlenmek üzere üreticilerce teslim edilen yaş çaylar; çürütülmeden, yakılmadan ve kurutulmadan itina ile fabrikaya nakledilir.

Bu arada özellikle Of yöresinin yüksek yaylalarından satın alınan yaş çaylar ayrı olarak imalata tabi tutularak en kıymetli çaylarımızın harmanlarına karıştırılmak üzere depolarda ayrı bir yerde muhafaza altına alınır. Her vardiyada üretilen çaylar günlük olarak laboratuarlarımızda degüstasyona (tadım) ve kimyasal analizlere tabi tutularak TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNLUKLARI kontrol edilir.

Bulunan değerler limit miktarlarına göre çok yüksek çıkmaktadır. Kalitenin ifadesi olarak extrat değerleri asgari %20 olmasına rağmen sonuçlar extrat yönünden %36’ları bulmaktadır. Bu da üretimde kullandığımız yaş çayların ne kadar itina ile üretildiğini gösterir.

Bu sebeple yaş çay imalatından sonra tüm özellikleri belirlenen çaylar, sağlıklı kuru çay depolama şartlarında ambarlarda bekletilir. Müşterilere çay hazırlama yöntemine uygun en güzel ürünü sunabilmek ve Humurgan Çay markasını yaratmak açısından, damak tadı uzmanı ekibimiz, piyasaya arz edilen çayların harmanlarını titizlikle hazırlamaktadır.